Betalingssatser

Betalingssatser for barnehageplass pr. 01.01.17

Heldagsplass           kr. 2.730,- pr. måned.
Delte plasser:         2 dager pr. uke: 50 % av hel plass
3 dager pr. uke: 70 % av hel plass
4 dager pr. uke: 85 % av hel plass

I tillegg kommer kr. 300,- pr. måned for mat og drikke

Kommentarer er stengt.