STILLINGEN ER BESATT. Ledig stilling: Vikar for styrer

Steinerbarnehagen på Hedemarken søker vikar for styrer i 80 % fra 1.8.20.

Vi har behov for styrer i et vikariat i 80 % stilling ved Steinerbarnehagen på Hedemarken fra 1. august 2020 og for en lengre periode; – muligens for 1 år.

Steinerbarnehagen på Hedemarken med sine 5 avdelinger ligger ved siden av Steinerskolen på Hedemarken i Ottestad i Stange kommune, – et par kilometer fra Hamar sentrum.
Skolen og barnehagen ligger inntil et boligområde i naturskjønne omgivelser i Sandvika, omkranset av trær og bølgende åkre, og med Mjøsa like i nærheten.

Vi ønsker oss av deg:

 • At du har godkjent steinerpedagogisk utdanning
 • At du er positiv og leter etter de gode løsningene
 • At du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • At du behersker relevant dataverktøy som Word og Excel
 • At du har ordenssans
 • At du har økonomiforståelse
 • At du har evne til å kunne formulere deg godt, både skriftlig og
  muntlig
 • At du er positiv til å tilegne deg nye kunnskaper og ferdigheter

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Relevant ledererfaring er en fordel.

Arbeids- og ansvarsområder:

Vikarierende styrer ansettes av styret ved Stiftelsen Steinerbarnehagen på Hedemarken, og samarbeider tett med en assisterende styrer i 40% stilling i barnehagen.

Styrer/daglig leder har i samarbeid med assisterende styrer og medarbeiderne i barnehagen ansvar for at hele barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet.

Styrer/daglig leder har ansvar for pedagogisk ledelse, ledelse av personal, administrativ styring og ledelse.

Styrer har også det overordnede ansvar for samarbeid med barnas foreldre.


Styrer og assisterende styrer samarbeider bl. a. om:

 • Samarbeid med kommune og stat
 • Samarbeid med foreldre
 • Økonomi og administrasjon
 • Merkantile oppgaver
 • Rapportskriving
 • Pedagogisk ledelse og utvikling

Vi tilbyr:

 • Ordnede lønns- og arbeidsforhold.
  Barnehagen er PBL medlem og følger PBLs tariff- og pensjonsavtaler.
 • Hyggelige kolleger i en veletablert og veldrevet barnehage.
 • Godt arbeidsmiljø.

Litt om oss:

Steinerbarnehagen på Hedemarken ble startet i 1980 på Alm gård i Stange av en gruppe ivrige foreldre som ønsket Steinerskole /- barnehage på Hedemarken.  Siden har barnehagen vokst og flyttet til egen tomt i Sandvika, – ved siden av Steinerskolen på Hedemarken.
Steinerskolen på Hedemarken er en veletablert, fullt utbygd skole med 1.-10. trinn + videregående trinn + Helsepedagogisk Steinerskole.

Barnehagen ligger et par kilometer sør for Hamar, med gode bussforbindelser, og tog fra Hamar til Oslo og Lillehammer hver time.

Barnehagen er godkjent for inntil 104 hele plasser fordelt på to småbarnsavdelinger (1-3 år) og tre 3-5 årsavdelinger.

Barnehagens 5 avdelinger holder til i 3 flotte arkitekttegnede bygg rundt et tun i en vakker hage beplantet med blomster, trær og busker. I samarbeid med «Villbring landskap» har vi opparbeidet et spennende og variert uteområde.    En ordentlig hage for barn.
Vi er mye ute sommer som vinter, og et par ganger i året besøker vi lokale gårder i kommunen.

Steinerbarnehagen har en grunnbemanning på 20 medarbeidere i den pedagogiske virksomheten. 9 av medarbeiderne er barnehagelærere med steinerpedagogisk utdanning.

Vi legger vekt på et godt samarbeid med foreldrene.

Barnehagen har en ryddig økonomi.

Søknad med kopi av vitnemål og attester, samt referanser sendes til:
hedemarken@steinerbarnehage.no

Eller pr. post til:
Steinerbarnehagen på Hedemarken
Rudolf Steiners veg 42
2312 Ottestad

Søknadsfrist 19. mai 2020

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Les mer om barnehagen på barnehagens hjemmeside: www.steinerbarnehagenpaahedemarken.com
facebook: https://www.facebook.com/steinerbarnehagenhedemarken

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.