HØSTDUGNADEN 2014

Takk for flott innsats på dugnaden i september. Maria Gullsko fikk ny platting under tak (til barnevognene) og Solgull fikk utvidet plattingen sin. Og ellers ble det rakt og ryddet ute, – og vinduene ble rene og pene også utvendig!

IMG_3698

Markering av miljøfyrtårnsertifisering 25. januar

Onsdag 25. januar 2012 kl. 13.15 blir det markering av at Steinerbarnehagen nå er blitt miljøfyrtårn!

Da kommer ordføreren, representanter for barnehageadministrasjonen og forhåpentligvis noen fra miljøvernavdelingen for å markere begivenheten! Pressen er også informert.

Vi vil ha en samling ute på tunet i forbindelse med overrekkelsen, og da vil vi servere barn og inviterte gjester deilig suppe ved bålet. Foreldre som har lyst og tid til å delta er også hjertelig velkomne!