Betalingssatser

Betalingssatser for barnehageplass fra. 01.01.23

Heldagsplass  kr. 3.000,- pr. måned.
3 dager pr. uke: 70 % av hel plass
4 dager pr. uke: 85 % av hel plass

I tillegg kommer kr. 400,- pr. måned for mat og drikke

 

Comments are closed.