Åpen dag 8.februar 2024.

Vi har åpen dag, 8. februar 2024 fra 17:00-19:00.

Vårt verdigrunnlag er åpenhet, trygghet og mangfold. Hos oss er alle barn verdifulle og unike.

Vi lar barnet oppleve verden i sitt eget tempo, gjennom undring, sanseopplevelser, etterligning og med sin egen vilje og individualitet.
Friheten gir vi barnet ved helt enkelt å la barnet få lov til å være barn og det hele begynner med trygghet: Ved å møte barnet med tillit og respekt. Gjennom
trygghet føler man tilhørighet. Gjennom tilhørighet modnes mot. Gjennom mot oppleves mestring. Gjennom mestring vokser selvstendighet, og gjennom
selvstendighet oppstår frihet.

Velkommen skal dere være!

Comments are closed.