ÅPEN DAG I BARNEHAGEN

Torsdag 14. februar blir det åpen dag i barnehagen fra kl. 9.30 – 11.30 på formiddagen, og fra kl. 17 – 19 på ettermiddagen.
Da er dere hjertelig velkommen innom for en titt og en prat!

Vi minner om at fristen for å søke barnehageplass fra høsten 2019 er 1. mars.

Velkommen!

Nytt bygg!

Nå starter arbeidet med å oppføre vårt nye barnehagebygg.
Dette bygget skal erstatte de midlertidige lokalene til avdeling «Veslestua» og skal ha plass til 18 barn over 3 år.

Det blir et bygg på cirka 125 kvadratmeter som skal oppføres like syd for avdeling «Veslemøy», inntil gjerdet mot Steinerskolen i øst.
Etter planen skal bygget være klart for innflytting rundt 1. desember 2018.

Vi gleder oss til innflytting i november/desember!